ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 09 listopada 2012 roku


pdfU C H W A Ł A Nr XXIV/231/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2012-11-23 10:29:35Pobrano: 763 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XXIV/230/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie : Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2012-11-23 10:35:16Pobrano: 777 // 0.08 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/215/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, w zakresie dotyczącym obszaru „Chochołów-A”
Dodano: 2012-11-23 10:35:15Pobrano: 751 // 24.95 MB
pdfUCHWAŁA Nr XXIV/214/2012 w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2013-01-16 22:34:32Pobrano: 708 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/213/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2023
Dodano: 2012-11-23 10:29:51Pobrano: 712 // 0.40 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/212/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Dodano: 2012-11-23 10:29:43Pobrano: 781 // 0.37 MB
pdfUCHWAŁA NR XXIV/211/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Dodano: 2012-11-23 10:29:37Pobrano: 755 // 0.09 MB