ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XX Sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2012 roku


pdfUCHWAŁA NR XX/185/2012 w sprawie wydania aktu założycielskiego dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2012-06-29 11:38:27Pobrano: 789 // 0.09 MB
pdfUchwała Nr XX/184/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2012-06-29 11:38:47Pobrano: 725 // 0.03 MB
pdfUchwała Nr XX/183/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2012-06-29 11:38:46Pobrano: 774 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XX/182/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
Dodano: 2012-06-29 11:38:45Pobrano: 784 // 0.07 MB
pdfUchwała Nr XX/181/2012 w sprawie: Nadania medalu Gminy Czarny Dunajec.
Dodano: 2012-06-29 11:38:43Pobrano: 749 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XX/180/2012 w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2012-06-29 11:38:41Pobrano: 1025 // 0.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XX/179/2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2012-06-29 11:38:38Pobrano: 781 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XX/178/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2011 rok
Dodano: 2012-06-29 11:38:37Pobrano: 727 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XX/177/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu za 2011 rok
Dodano: 2012-06-29 11:38:36Pobrano: 717 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XX/176/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2011 rok
Dodano: 2012-06-29 11:38:34Pobrano: 790 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XX/175/2012 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Dodano: 2012-06-29 11:38:33Pobrano: 758 // 0.30 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XX/174/2012 w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011
Dodano: 2012-06-29 11:38:29Pobrano: 768 // 0.03 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XX/173/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
Dodano: 2012-06-29 11:38:28Pobrano: 728 // 0.03 MB