ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XIX Sesji Rady Gminy z dnia 31 maja 2012 roku


pdfUCHWAŁA Nr XIX/172/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę służebności gruntowej i własności nieruchomości położonej w miejscowości Piekielnik
Dodano: 2012-06-26 14:05:38Pobrano: 784 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/171/2012 w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Chochołów
Dodano: 2012-06-13 08:26:29Pobrano: 869 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA Nr XIX/170/2012 w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2012-06-13 08:26:28Pobrano: 796 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/169/2012 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/228/2009 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2009 roku, w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego szczegółowe zasady wynagradzania zasadniczego, zasady przyznawania nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec
Dodano: 2012-06-04 11:33:50Pobrano: 1050 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/168/2012 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec
Dodano: 2012-06-04 11:33:55Pobrano: 1658 // 0.12 MB
pdfUCHWAŁA NR NR XIX/167/2012 w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Czarny Dunajec oraz określenia wzorów umów
Dodano: 2012-06-04 11:33:52Pobrano: 2024 // 0.15 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/166/2012 w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu
Dodano: 2012-06-04 11:34:01Pobrano: 837 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA NR XIX/165/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Dodano: 2012-06-04 11:33:58Pobrano: 795 // 0.22 MB
pdfUCHWAŁA Nr XVI/153/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności nieruchomości położonej w miejscowości Pieniążkowice
Dodano: 2012-06-26 14:05:37Pobrano: 773 // 0.03 MB