ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

GMINY CZARNY DUNAJEC

ZA  2011  ROK

                                                                                    w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN PO ZMIANACH

   WYKONANIE

 

A. DOCHODY

61.880.073,77

61.344.986,06

A.1 Dochody bieżące

55.042.440,91

55.225.122,32

A.2 Dochody majątkowe

6.837.632,86

6.119.863,74

B. WYDATKI (B1 + B2)

74.736.371,77

71.298.386,77

B1. Wydatki bieżące

48.780.636,91

47.308.620,51

B2. Wydatki majątkowe

25.955.734,86

23.989.766,26

3. DEFICYT / NADWYŻKA

-12.856.298,00

9.953.400,71

PLANOWANY DEFICYT ROCZNY  - 12.856.298 złotych

WYNIK ZA ROK 2011  - deficyt  9.953.400,71  złotych

RZYCHODY

 

 

I.  Kredyty

12.600.000,00

12.600.000,00

II. Wolne środki

2.192.994,00

2.192.994,00

III. Spłata udzielonych pożyczek

40.000,00

40.000,00

ROZCHODY

 

 

1. Spłaty kredytów i pożyczek

1.926.696,00

1.926.695,60

2. Udzielone pożyczki

50.000,00

50.000,00

 

ZADŁUŻENIE GMINY

 

 

              w tym: pożyczki i kredyty

28.996.695,90

28.996.695,90

              zobowiązania wymagalne

0,00

0,00

 

DOTACJE OTRZYMANE  OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

 

Samorząd Województwa Małopolskiego

1.(Remiza Ciche Górne)

 

12.000,00

 

12.000,00

 

DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

 

Gminy (Miasta Nowy Targ, Zakopane, Kościelisko)

Przedszkola  niepubliczne

75.000,00

72.921,68

Powiat nowotarski – (drogi powiatowe+

Poradnia psychologiczna)

1.532.000,00

12.000,00

1.532.000,00

11.994,68

Samorząd województwa – środki na chodnik przy drogach wojewódzkich

1.080.717,00

1.078.727,25

 

WYKAZ UDZIELONYCH  PORĘCZEŃ I GWARANCJ

  • PPK Nowy Targ sp.z o.o.

 

 

5.256.298,62

 

 

5.256.298,62

Czarny Dunajec 2012.03.08