ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Statystyka migracyjna/Dane populacyjne 2010 r.

L.p.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Odsetek ludności gminy

[%]

Gęstość zaludnienia

[osób/1 km2]

1.

Chochołów

1175

5,3

91,0

2.

Ciche

3059

14

115

3.

Czarny Dunajec

3813

17,4

100

4.

Czerwienne

1588

7,2

147

5.

Dział

494

2,2

96

6.

Koniówka

401

1,8

95

7.

Odrowąż

991

4,5

81

8.

Piekielnik

2404

11

79

9.

Pieniążkowice

893

4

103

10.

Podczerwone

976

4,4

113

11.

Podszkle

854

3,9


65

12.

Ratułów

2148

9,8

140

13.

Stare Bystre

1711

7,8


81

14.

Wróblówka

583

2,6

102

15.

Załuczne

718

3,3

138

Tabela 5. Rozmieszczenie ludności gminy Czarny Dunajec w poszczególnych sołectwach – stan na 31 grudnia 2010