ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały XII Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2011 roku


pdfUCHWAŁA Nr XII/119/2011 w sprawie: najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Piekielnik.
Dodano: 2011-11-29 12:26:15Pobrano: 822 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XII/118/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej położonej w Załucznem.
Dodano: 2011-11-29 12:26:10Pobrano: 823 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XII/117/2011 w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Dodano: 2011-11-29 12:26:05Pobrano: 831 // 0.10 MB
pdfUCHWAŁA NR XII/115/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na  rok 2011, Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 26 stycznia 2011r 
Dodano: 2011-11-29 12:25:58Pobrano: 823 // 0.82 MB
pdfUCHWAŁA NR XII/113/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok 
Dodano: 2011-11-29 12:25:11Pobrano: 801 // 0.49 MB
pdfUCHWAŁA NR XII/112/2011 w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 
Dodano: 2011-11-29 12:24:49Pobrano: 841 // 0.48 MB
pdfUchwała Nr XII/114/2011 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2017 dla Gminy Czarny Dunajec" sporządzonego przez Podhalańskie Przesiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu
Dodano: 2011-12-01 12:35:58Pobrano: 950 // 1.14 MB