ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały VIII Sesji Rady Gminy z dnia 22.06.2011


pdfU C H W A Ł A Nr VIII/78/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
Dodano: 2011-07-14 13:29:07Pobrano: 840 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/79/2011 w sprawie : absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010.
Dodano: 2011-07-14 13:29:10Pobrano: 828 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/80/2011 w sprawie : zmiany Uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXXIV/334/2010 z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie : Przyjęcia Gminnego Punktu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Dodano: 2011-07-14 13:29:13Pobrano: 829 // 0.08 MB
pdfUCHWAŁA NR VIII /81/2011 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czarny Dunajec w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Dodano: 2011-07-14 13:29:32Pobrano: 878 // 0.07 MB
pdfUCHWAŁA NR VIII/82/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Dodano: 2011-07-14 13:29:36Pobrano: 868 // 0.11 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/83/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022
Dodano: 2011-07-14 13:36:34Pobrano: 842 // 0.21 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/84/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec za 2010 rok
Dodano: 2011-07-14 13:29:18Pobrano: 823 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/85/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu za 2010 rok
Dodano: 2011-07-14 13:29:23Pobrano: 812 // 0.07 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/86/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu za 2010 rok
Dodano: 2011-07-14 13:29:27Pobrano: 830 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr VIII/87/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2011-07-14 13:29:29Pobrano: 827 // 0.08 MB