ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OSP Koniówka

OSP KONIÓWKA

Rok powstania OSP:     1929

Liczba członków:           41 osób

 

Skład Zarządu na lata 2016 -2020

Prezes

Józef Haberny

Z-ca Prezesa

Józef Zięba

Naczelnik

Józef Zięba

Z-ca Naczelnika

Tadeusz Leja

Skarbnik

Jan Sroka

Sekretarz

Franciszek Haberny

Gospodarz

Franciszek Haberny

 

HISTORIA:

Oficjalnie Ochotnicza Straż Pożarna w Koniówce istnieje od roku 1929 – i wówczas Koniówka przystąpiła do Związku OSP.

Pierwszym honorowym komendantem, który przyczynił się do zorganizowania własnej OSP w Koniówce, a oderwania się od Podczerwonego  był wówczas Michał Zięba (Scepan), który wraz z bratem Janem sprowadzili z Nowego Sącza pierwszą drewnianą sikawkę.  Również honorowymi strażakami zostali wtedy: Jan Kanty (Śpiertek), Andrzej Obyrtacz (Ślachta) i Józef Zięba (Jantek).

15.07.1929 roku odbyło się pierwsze zebranie na którym to wybrano Zarząd OSP.

W dniu 23.02.1930 roku na Walnym zebraniu przyjęto nowy statut.

Pierwszą remizę (szopę-wiatę) w 1924 roku wybudował Michał Zięba (Scepan). A w roku 1934 dokonano jej przebudowy.

Przed wybuchem II Wojny Światowej zbudowano nowa remizę na podmurówce, której budowa trwała około 10 lat.

W 1976 roku przystąpiono do budowy nowej remizy, która w 1993 roku została oddana do użytku.

W 1985 Maciej Zięba (Scepan) – wnuk pierwszego komendanta straży ufundował i przekazał sztandar dla OSP w Koniówce. On również był pomysłodawcą założenia kroniki.