ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ulgi i umorzenia podatku

 

Rodzaj sprawy:

 

 

 

 Ulgi i umorzenia  podatku

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

 

 

Dłużnik

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

 

Opis sytuacji życiowej, majątkowej,

zdolność płatnicza zobowiązanego

Wymagane załączniki:

 

 

 

 

Opinia sołtysa wsi dot. sytuacji zadłużonego wobec gminy

Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 

 

 

niezwłocznie

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

 

Art.67a Ordynacja Podatkowa