ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zaświadczenie o stanie majątkowym

 

Rodzaj sprawy:

 

 

 

 

Zaświadczenie o stanie majątkowym

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

 

Podatnik,  instytucje, każdy interesant

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

 

Nr NIP-u, nr PESEL, żądany zakres

Wymagane załączniki:

 

 

 

 

        ---

Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

        ---

Termin załatwienia sprawy:

 

 

 

 

Niezwłocznie,

do 7 dni

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

 

Art. 217 kpa