ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Pomoc Społeczna

Aktualne informacje
Projekt socjalny Bezpieczny – Szczęśliwy Senior
// 2019-01-10 do 2019-01-24 Projekt socjalny Bezpieczny – Szczęśliwy Senior
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza Seniorów z naszej Gminy do wzięcia udziału w projekcie socjalnym pt ,,Bezpieczny – Szczęśliwy Senior‘’.
czytaj więcej
GOPS w Czarnym Dunajcu wspomaga osoby bezdomne, samotne, w przetrwaniu sezonu zimowego
// 2019-01-10 do 2019-01-24 GOPS w Czarnym Dunajcu  wspomaga  osoby bezdomne, samotne, w przetrwaniu sezonu zimowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu oferuje wsparcie osobom bezdomnym i pomaga im w wyjściu z bezdomności. Współpracuje z organizacją pozarządową , której zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni. czytaj więcej
Program Dobry Start
// 2018-06-13 do 2018-06-27 Program Dobry Start
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny czytaj więcej
Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
// 2016-10-17 do 2016-12-31 Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej ze strony bliskich. czytaj więcej
Karta dużej rodziny
// 2014-08-22 do 2014-12-31 Karta dużej rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. czytaj więcej
GOPS - osoby niepełnosprawne
// 2014-02-17 do 2015-12-31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 4, informuje, osoby niepełnosprawne, oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, iż z uwagi na bariery architektoniczne w budynku, przyjmowane są one w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12 Dziennik Podawczy (ul. Józefa Piłsudskiego 2).
Pracownik socjalny tut. Ośrodka po uzyskaniu informacji od pracownika z Urzędu, podejdzie do danej osoby.
czytaj więcej
Wolontariat
// 2013-03-26 do 2013-04-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom, które z różnych względów tej pomocy potrzebują. Są to osoby niepełnosprawne, starsze i chore. czytaj więcej
Zapytania ofertowe
// 2012-01-17 do 2012-01-30
czytaj więcej
Program Aktywizacji Zawodowej w Gminie Czarny Dunajec - współfinansowany przez Unię Europejską - Eu
// 2012-01-04 do 2012-01-31
współfinansowany przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny
Człowiek Najlepsza Inwestycja.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej.
Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Numer i nazwa Poddziałania: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 do 31.12.2012 czytaj więcej