ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

Rodzaj sprawy:

Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Narzeczeni

Wymagania dotyczące wniosku:

 

- Podanie

- dowód osobisty

- dokumenty uzasadniające konieczność  skrócenia terminu (np. zaświadczenie lekarskie)

 

Opłata:

Decyzja – 39 zł

 

Informacje dodatkowe:

Odbiór dokumentów – osobiście (narzeczeni) w USC (gdy decyzja pozytywna ustala się termin ślubu)

 

Tryb odwoławczy:

 

 

 

Od decyzji Kierownika USC w Czarnym Dunajcu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. nr 9 z 1964r., poz. 59 z późniejszymi zmianami)

 

pdfpodanie o skrocenie terminu oczekiwania na slub
Dodano: 2011-04-08 12:48:31Pobrano: 859 // 0.05 MB