ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zaświadczenie o terminie ślubu

Rodzaj sprawy:

Zaświadczenie o terminie ślubu

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Narzeczeni

Wymagania dotyczące wniosku:

 

Podanie

Dowód osobisty

 

Opłata:

Zaświadczenie (potwierdzenie)- 26 zł

 

Wymagane załączniki:

Brak (na podstawie złożonego zapewnienia)

 

Informacje dodatkowe:

Odbiór dokumentów – osobiście (narzeczeni) w USC

 

Tryb odwoławczy:

 

 

 

Na postanowienie Kierownika USC w Czarnym Dunajcu o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)