ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Sprostowanie aktu

Rodzaj sprawy:

Sprostowanie aktu

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Osoba której akt dotyczy

Wymagania dotyczące wniosku:

 

-  Podanie

-  Dowód osobisty

-  Do sprostowania aktu:

·         urodzenia- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dziecka

·         małżeństwa- odpisy zupełne aktów urodzenia małżonków

·         zgonu- odpis zupełny aktu małżeństwa albo aktu urodzenia, w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej

-  Mogą być wymagane inne dokumenty (zgłoszenie urodzenia noworodka, karta zgonu), w zależności od elementu aktu, który ma być uzupełniony

 

Opłata:

Decyzja – 39 zł

 

Informacje dodatkowe:

- Decyzją Kierownika USC sprostowany może być tylko oczywisty błąd pisarski. Pozostałe błędy prostuje się w postępowaniu nieprocesowym przez Sąd

-  Odbiór dokumentów – osobiście w danym USC (przez osobę której akt dotyczy lub pełnomocnika)

 

Tryb odwoławczy:

 

 

 

Od decyzji Kierownika USC w Czarnym Dunajcu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 28 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004r., poz. 1688 )