ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uzupełnienie aktu

Rodzaj sprawy:

Uzupełnienie aktu

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Osoba której akt dotyczy lub osoba mająca interes prawny

Wymagania dotyczące wniosku:

 

- Podanie

- Do uzupełnienia:

·         aktu urodzenia- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka

·         aktu małżeństwa- odpisy skrócone aktów urodzenia małżonków

·         aktu zgonu- odpis skrócony aktu małżeństwa albo aktu urodzenia, w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej

-  mogą być wymagane inne dokumenty, w zależności od elementu aktu, który ma być uzupełniony

 

Opłata:

Decyzja – 39 zł

 

Informacje dodatkowe:

- Uzupełnieniu podlegają

 

Tryb odwoławczy:

 

 

 

Od decyzji Kierownika USC w Czarnym Dunajcu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika USC w Czarnym Dunajcu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 36 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami)