ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu

Rodzaj sprawy:

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy po urodzeniu

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

 

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  podanie o przyjęcie oświadczenia

 

Opłata:

Protokół – 11 zł

 

Informacje dodatkowe:

-  Imię dziecka nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej. Musi odróżniać płeć dziecka i być zapisane zgodnie z zasadami pisowni polskiej

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 51 ust.1 prawa  o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161 z 2004 r., poz. 1688, z późniejszymi zmianami )