ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Rodzaj sprawy:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

 

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Rodzice dziecka

Wymagania dotyczące wniosku:

 

-  Dowody tożsamości rodziców:

·         Obywatel polski- dowód osobisty

·         Obcokrajowiec- paszport

-  podanie o przyjęcie oświadczenia

-  odpis aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC

 

Opłata:

Bez opłat

 

Informacje dodatkowe:

-  jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, do   nadania nazwiska męża matki potrzebna jest zgoda dziecka wyrażona osobiście.

-  nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku z kompletem dokumentów

 

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

Art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami )