ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Rodzaj sprawy:

 

 

Poprawa błędów pisarskich i rachunkowych w aktach własności ziemi

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

Właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca interes prawny /spadkobierca/.

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

Wniosek powinien zawierać opis błędów oraz aktualne adresy stron postępowania – właścicieli i spadkobierców.

Wymagane załączniki:

 

 

 

- kopia aktu własności ziemi;

- udokumentowanie błędu: wypis z rejestru gruntów, porównawczy wykaz zmian, akt urodzenia /małżeństwa/ itp.

Informacje dodatkowe:

 

 

 

Zmiany merytoryczne np. zmiana numeru działki lub jej dopisanie nie mogą być dokonywane w trybie usuwania błędów pisarskich i rachunkowych.

Termin załatwienia sprawy:

 

 

- w zależności od rodzaju sprawy i liczby stron – od 3 tygodni.

Obowiązujące akty prawne:

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego – art.113