ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego /do notariusza/

Rodzaj sprawy:

 

 

 

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu i prowadzeniu gospodarstwa rolnego

/do notariusza/

Podmiot uprawniony/ obowiązany
do złożenia wniosku:

 

 

Nabywca nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 5 ha

Wymagania dotyczące wniosku:

 

 

 

We wniosku należy wskazać nieruchomości stanowiące gospodarstwo rolne wnioskodawcy, datę nabycia - wydzierżawienia, okres pracy na gospodarstwie;

Wymagane załączniki:

 

Wniosek zawierający oświadczenia

Informacje dodatkowe:

 

- wzór wniosku do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

 

- do 3 dni

Obowiązujące akty prawne:

 

 

 

/Podstawa prawna wydania zaświadczenia  art.217 KPA oraz art. 7 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ust.5 pkt 2  Ustawy z dnia  11 kwietnia  2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U .z 2003 r Nr 64 poz.592 ) /.