Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz referatów i stanowisk-kontakt

Wójt Gminy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Wójt Gminy Marcin Ratułowski
18 26-135-35
18 26-135-36
35
36

Referat Spraw Organizacyjnych i Ewidencji Ludności

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Sekretarz Gminy Michał Jarończyk 18 26-135-38 38
Stanowisko ds. organizacyjnych i USC Insp. Joanna Miętus 18 26-135-12 20
Stanowisko ds. organizacyjnych Bartłomiej Błachuta

Bernadetta Motor-Grelok
18 26-135-12

18 26-135-40
12

40
Stan. ds. obsługi Rady Gminy Insp. Zofia Czyszczoń 18 26-135-42 42
Stanowiska ds. ewidencji ludności (zameldowanie, dowody osobiste) Insp. Helena Niedospał
Insp. Renata Błachuta
18 26-135-18 18

Referat Finansowy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Monika Styrczula
18 26-135-24 24
Stanowiska ds. księgowości budżetowej
Insp. Krystyna Lenart Insp. Zofia Grela
Insp. Magdalena Adamczyk
18 26-135-21
18 26-135-22
21
22
Stanowiska ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacjiStanowisko ds. opłat za śmieci
Insp. Józefa Gąsienica
Insp. Aleksandra Podczerwińska
Podinsp. Izabela Kapuściarz
Insp. Halina Michniak
Insp. Katarzyna Łowisz
Podinsp. Magdalena Bazińska
Podinsp. Danuta Babicz
18 26-135-34
18 26-135-34
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
34
34
22
22
22
22
22
Kasjer Podinsp. Weronika Grela
18 26-135-33 33
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Insp. Beata Stopka- Studencka 18 26-135-34 34

Referat Budownictwa

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Antoni Chlebek 18 26-135-29 29
Stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Insp. Władysław Staszel
Insp. Tomasz Nowak
18 26-135-14 14
Stanowisko ds. inwestycji
Stanowisko ds. inwestycji liniowych
Insp. Paweł Babeł
Insp. Maria Winnicka
18 26-135-28 28
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Insp. Krzysztof Łowisz
Insp. Marta Śmiech-Gal
18 26-135-27 27
Stanowisko ds. zamówień publicznych Insp. Piotr Zmarzliński 18 26-135-26 26
       

Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Magdalena Jarosz 18 26-135-37 37
Stanowisko ds. ochrony środowiska Podinsp. Monika Zwijacz
Podinsp. Zuzanna Gruszka
18 26-135-37 37
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Podinsp. Anna Klepacka
18 26-135-37 37
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Insp. Ryszard Kołodziejczyk 18 26-135-11 11

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Stanisław Klocek 18 26-135-32 32
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Insp. Kazimiera Winnicka 18 26-135-32 32
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Insp. Monika Knapczyk- Stanek 18 26-135-32 32

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
KierownikAnna Bobak

Insp. Joanna Miętus
Podinsp. Katarzyna Fiedor
18 26-135-20 20

Biuro rozwoju

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowisko ds. pozyskiwania środków

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i rozwoju
Insp. Jacek Piotrowski

Insp. Barbara Chramiec
18 26-135-13
13

Stanowiska samodzielne

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych/ Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych Mariusz Garus 18 26-135-41 41
Radca prawny Marian Walkosz 18 26-135-39 39
Audytor wewnętrzny Julian Stopka 18 26-135-19 19
Informatyk/administrator systemów teleinformatycznych Wojciech Głowacz 18 26-135-43 43
Koordynator ds. uzależnień Beata Rawicka 18 26-135-17 17
Stanowisko ds. kontroli podległe Wójtowi Mateusz Latoszek 18 26-135-25 25