ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz referatów i stanowisk-kontakt

Wójt Gminy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Wójt Gminy Marcin Ratułowski
18 26-135-35
18 26-135-36
35
36

Referat Spraw Organizacyjnych i Ewidencji Ludności

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Sekretarz Gminy Michał Jarończyk 18 26-135-38 38
Stanowisko ds. organizacyjnych
Insp. Joanna Miętus 18 26-135-12 20
Stanowisko ds. organizacyjnych Podinsp. Zuzanna Gruszka

Bernadetta Motor-Grelok
18 26-135-12

18 26-135-40
12

40
Stan. ds. obsługi Rady Gminy Insp. Zofia Czyszczoń 18 26-135-42 42
Stanowiska ds. ewidencji ludności (zameldowanie, dowody osobiste) Insp. Helena Niedospał
Insp. Renata Błachuta
18 26-135-18 18

Referat Finansowy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Monika Styrczula
18 26-135-24 24
Stanowiska ds. księgowości budżetowejStanowisko d/s kontroli i rachunkowości budżetowej
Insp. Krystyna Lenart
Podinsp. Łukasz Pazurkiewicz
Podinsp. Monika Surowiak
Insp. Mateusz Latoszek

Podinsp. Małgorzata Garczek
18 26-135-21
18 26-135-2218 26 135 25
21
2225
Stanowiska ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacjiStanowisko ds. opłat za śmieci
Insp. Józefa Gąsienica

Podinsp. Izabela Kapuściarz
Insp. Halina Michniak
Insp. Katarzyna Łowisz
Insp. Maria Kubasik
Podinsp. Edyta Dzielawa
Insp. Danuta Babicz
18 26-135-34
18 26-135-34
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
34
34
22
22
22
22
22
Kasjer Podinsp. Weronika Grela
18 26-135-33 33
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Insp. Beata Stopka- Studencka 18 26-135-34 34

Referat Budownictwa

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Krzysztof Kowalczyk
18 26-135-29 29
Stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Podinsp. Mateusz Bobak
Insp. Tomasz Nowak
18 26-135-14 14
Stanowisko ds. inwestycji
Stanowisko ds. inwestycji liniowych
Insp. Paweł Babeł
Insp. Maria Winnicka
18 26-135-28 28
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Insp. Krzysztof Łowisz
Insp. Marta Śmiech-Gal
18 26-135-27 27
Stanowisko ds. zamówień publicznych Insp. Piotr Zmarzliński 18 26-135-26 26

Referat Ochrony Środowiska

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Magdalena Jarosz 18 26-135-37 37
Stanowisko ds. ochrony środowiska Podinsp. Monika Zwijacz
Podinsp. Katarzyna Waksmundzka
18 26-135-37 37
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Podinsp. Anna Klepacka
18 26-135-37 37
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Podinsp. Bartłomiej Błachuta 18 26-135-11 11

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Stanisław Klocek 18 26-135-32 32
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Insp. Kazimiera Winnicka 18 26-135-32 32
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Insp. Monika Knapczyk- Stanek 18 26-135-32 32

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik

Zastępca kierownika USC

Anna Bobak

Insp. Joanna Miętus

18 26-135-20 20

Biuro rozwoju

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowisko ds. pozyskiwania środków

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i rozwoju
Insp. Jacek Piotrowski

Insp. Barbara Chramiec
18 26-135-13
13

Stanowiska samodzielne

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych/ Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych Mariusz Garus 18 26-135-41 41
Radca prawny Michał Chytła
Lidia Krajewska
18 26-135-39 39
Audytor wewnętrzny Julian Stopka 18 26-135-19 19
Informatyk/administrator systemów teleinformatycznych Wojciech Głowacz 18 26-135-43 43
Koordynator ds. uzależnień Beata Rawicka 18 26-135-17 17
Stanowisko ds. kontroli podległe Wójtowi Podinsp. Małgorzata Garczek
18 26-135-25 25