ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dane kontaktowe

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowisko ds. inwestycji Insp. Paweł Babeł 18 26-135-28 28
Stanowisko ds. inwestycji liniowych Insp. Maria Winnicka 18 26-135-28 28
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej Insp. Krzysztof Łowisz

18 26-135-26 27
Stanowisko ds. zamówień publicznych Insp. Piotr Zmarzliński

Insp. Marta Śmiech-Gal
18 26-135-26

18 26-135-26
26

27