ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Druki i formularze do pobrania

pdfWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodano: 2015-04-01 14:08:02Pobrano: 702 // 0.22 MB
pdfWniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodano: 2015-04-01 14:08:03Pobrano: 530 // 0.18 MB
pdfZgoda na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dodano: 2015-04-01 14:09:37Pobrano: 533 // 0.22 MB
pdfWniosek o wydanie decyzji art. 29 ust. 3 prawo wodne
Dodano: 2015-04-02 14:28:36Pobrano: 2212 // 0.18 MB
pdfWniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Dodano: 2016-03-03 09:07:56Pobrano: 477 // 0.37 MB
pdfWZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Dodano: 2017-06-13 13:11:53Pobrano: 318 // 0.35 MB
pdfZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Dodano: 2017-12-22 09:21:07Pobrano: 389 // 0.34 MB
docWniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Dodano: 2018-07-20 09:17:20Pobrano: 238 // 0.23 MB
docxprzykładowy wniosek o przydomową oczyszczalnie.
Dodano: 2020-03-13 15:21:41Pobrano: 146 // 0.01 MB
pdfWzor - azbest
Dodano: 2020-03-19 11:46:39Pobrano: 87 // 0.56 MB