ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dane kontaktowe

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowisko ds. ochrony środowiska Podinsp. Monika Zwijacz
18 26-135-37 37
Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Insp. Ryszard Kołodziejczyk 18 26-135-11 11