ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dane kontaktowe

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Insp. Władysław Staszel
Insp. Tomasz Nowak
18 26-135-14 14