ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Druki i formularze do pobrania

pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Dodano: 2015-02-26 12:54:50Pobrano: 554 // 0.51 MB
pdfZgłoszenie pobytu czasowego
Dodano: 2015-02-26 12:54:53Pobrano: 548 // 0.95 MB
pdfZgłoszenie pobytu stałego
Dodano: 2015-02-26 12:54:54Pobrano: 562 // 0.76 MB
docWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:16Pobrano: 358 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:17Pobrano: 392 // 0.26 MB
docWniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:18Pobrano: 371 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:19Pobrano: 378 // 0.25 MB
pdfPodanie o poświadczenie wspólnego zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:38:29Pobrano: 106 // 0.09 MB
pdfPełnomocnictwo
Dodano: 2018-11-20 11:39:07Pobrano: 129 // 0.03 MB
pdfPodanie o poświadczenie zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:56:04Pobrano: 104 // 0.17 MB
pdfZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Dodano: 2018-11-21 09:30:33Pobrano: 96 // 0.58 MB
pdfZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Dodano: 2018-11-21 09:30:34Pobrano: 101 // 0.77 MB
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Dodano: 2018-11-21 09:30:35Pobrano: 91 // 0.64 MB
pdfWniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:36Pobrano: 94 // 0.23 MB
pdfWniosek o udostępnienie spisu wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:37Pobrano: 88 // 0.24 MB
pdfWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Dodano: 2019-02-06 13:19:47Pobrano: 73 // 0.20 MB
pdfFormularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Dodano: 2019-03-06 08:16:37Pobrano: 54 // 0.08 MB
pdfZgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._
Dodano: 2019-03-06 08:16:38Pobrano: 51 // 1.61 MB
pdfZgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym
Dodano: 2019-03-06 08:16:39Pobrano: 50 // 1.33 MB
pdfWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego
Dodano: 2019-03-06 08:16:40Pobrano: 120 // 1.73 MB
pdfPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-03-06 08:31:29Pobrano: 60 // 0.18 MB
pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r
Dodano: 2019-05-09 11:33:27Pobrano: 39 // 0.26 MB
pdfWniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania na obszarze gminy
Dodano: 2019-05-09 11:35:01Pobrano: 37 // 0.26 MB
docwniosek o dopisanie do spisu wyborców - Sejm i Senat 2019
Dodano: 2019-08-21 08:49:22Pobrano: 10 // 0.04 MB
docwniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 2019
Dodano: 2019-08-21 08:49:22Pobrano: 11 // 0.04 MB
docxWniosek sporzadzenie aktu pelnomocnictwa.
Dodano: 2019-08-21 08:49:23Pobrano: 9 // 0.02 MB
docxZgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa.
Dodano: 2019-08-21 08:49:24Pobrano: 8 // 0.02 MB
pdfwniosek o dopisanie do spisu wyborców - Sejm i Senat 2019
Dodano: 2019-08-21 08:50:38Pobrano: 9 // 0.34 MB
pdfwniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 2019
Dodano: 2019-08-21 08:50:39Pobrano: 11 // 0.34 MB
pdfWniosek sporzadzenie aktu pelnomocnictwa
Dodano: 2019-08-21 08:50:40Pobrano: 9 // 0.29 MB
pdfZgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa
Dodano: 2019-08-21 08:50:40Pobrano: 10 // 0.30 MB
docPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-09-05 10:22:50Pobrano: 5 // 0.04 MB