ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Druki i formularze do pobrania


pdfZgłoszenie pobytu czasowego
Dodano: 2015-02-26 12:54:53Pobrano: 637 // 0.95 MB
docWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:16Pobrano: 434 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:17Pobrano: 465 // 0.26 MB
docWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:18Pobrano: 457 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:19Pobrano: 464 // 0.25 MB
pdfPodanie o poświadczenie wspólnego zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:38:29Pobrano: 208 // 0.09 MB
pdfPełnomocnictwo
Dodano: 2018-11-20 11:39:07Pobrano: 260 // 0.03 MB
pdfPodanie o poświadczenie zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:56:04Pobrano: 228 // 0.17 MB
pdfWniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:36Pobrano: 164 // 0.23 MB
pdfWniosek o udostępnienie spisu wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:37Pobrano: 163 // 0.24 MB
pdfWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Dodano: 2019-02-06 13:19:47Pobrano: 151 // 0.20 MB
pdfFormularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Dodano: 2019-03-06 08:16:37Pobrano: 142 // 0.08 MB
pdfZgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._
Dodano: 2019-03-06 08:16:38Pobrano: 115 // 1.61 MB
pdfZgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym
Dodano: 2019-03-06 08:16:39Pobrano: 116 // 1.33 MB
pdfPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-03-06 08:31:29Pobrano: 134 // 0.18 MB
docPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-09-05 10:22:50Pobrano: 92 // 0.04 MB
pdfWniosek o wydanie dowodu osobistego
Dodano: 2020-01-14 13:43:12Pobrano: 109 // 0.87 MB
docxZgoda na przyjecie pelnomocnictwa prezydent 2020.
Dodano: 2020-02-28 12:05:11Pobrano: 41 // 0.02 MB
pdfFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Dodano: 2020-03-17 14:33:37Pobrano: 40 // 0.41 MB
pdfFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - DRUK DWUSTRONNY !!!
Dodano: 2020-03-17 14:35:08Pobrano: 35 // 0.41 MB
docxWniosek sporzadzenie aktu pelnomocnictwa prezydent 2020.
Dodano: 2020-06-08 10:42:54Pobrano: 19 // 0.02 MB
pdfWniosek o wyd. zaświadczenia o prawie do głos. Wybory Prezydenta II tura
Dodano: 2020-06-29 09:17:55Pobrano: 19 // 0.21 MB
pdfWniosek o dopisanie do spisu wyborców - wybory Prez. 2020 II tura
Dodano: 2020-06-29 09:17:55Pobrano: 12 // 0.34 MB
pdfzgłoszenie pobytu stałego
Dodano: 2020-07-02 12:37:10Pobrano: 5 // 0.40 MB
pdfZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Dodano: 2020-07-02 12:37:11Pobrano: 5 // 0.32 MB
pdfZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Dodano: 2020-07-02 12:37:12Pobrano: 5 // 0.23 MB
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Dodano: 2020-07-02 12:37:12Pobrano: 5 // 0.32 MB
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Dodano: 2020-07-02 12:37:13Pobrano: 6 // 0.41 MB
pdfzgłoszenie pobytu czasowego
Dodano: 2020-07-06 09:12:20Pobrano: 3 // 0.39 MB