ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ewidencja ludności i dowody

pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Dodano: 2015-02-26 12:54:50Pobrano: 574 // 0.51 MB
pdfZgłoszenie pobytu czasowego
Dodano: 2015-02-26 12:54:53Pobrano: 568 // 0.95 MB
pdfZgłoszenie pobytu stałego
Dodano: 2015-02-26 12:54:54Pobrano: 580 // 0.76 MB
docWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:16Pobrano: 375 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie obywatela UE do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:17Pobrano: 407 // 0.26 MB
docWniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:18Pobrano: 390 // 0.04 MB
pdfWniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców
Dodano: 2015-12-01 14:44:19Pobrano: 397 // 0.25 MB
pdfPodanie o poświadczenie wspólnego zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:38:29Pobrano: 125 // 0.09 MB
pdfPełnomocnictwo
Dodano: 2018-11-20 11:39:07Pobrano: 153 // 0.03 MB
pdfPodanie o poświadczenie zameldowania
Dodano: 2018-11-20 11:56:04Pobrano: 121 // 0.17 MB
pdfZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Dodano: 2018-11-21 09:30:33Pobrano: 111 // 0.58 MB
pdfZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Dodano: 2018-11-21 09:30:34Pobrano: 116 // 0.77 MB
pdfZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Dodano: 2018-11-21 09:30:35Pobrano: 106 // 0.64 MB
pdfWniosek o skreślenie z rejestru wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:36Pobrano: 111 // 0.23 MB
pdfWniosek o udostępnienie spisu wyborców
Dodano: 2018-11-21 09:30:37Pobrano: 106 // 0.24 MB
pdfWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Dodano: 2019-02-06 13:19:47Pobrano: 86 // 0.20 MB
pdfFormularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Dodano: 2019-03-06 08:16:37Pobrano: 78 // 0.08 MB
pdfZgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob.._
Dodano: 2019-03-06 08:16:38Pobrano: 67 // 1.61 MB
pdfZgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym
Dodano: 2019-03-06 08:16:39Pobrano: 64 // 1.33 MB
pdfWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego
Dodano: 2019-03-06 08:16:40Pobrano: 144 // 1.73 MB
pdfPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-03-06 08:31:29Pobrano: 78 // 0.18 MB
docPisemna deklaracja o wpisaniu do rejestru wyborców
Dodano: 2019-09-05 10:22:50Pobrano: 22 // 0.04 MB