ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Pomoc Społeczna

pdfWniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Dodano: 2015-01-21 10:27:09Pobrano: 505 // 0.18 MB
pdfOświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
Dodano: 2011-01-25 16:58:51Pobrano: 1280 // 1.13 MB
pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Dodano: 2016-02-03 11:31:48Pobrano: 405 // 1.97 MB
pdfOświadczenie członka rodziny o dochodach
Dodano: 2016-03-15 09:34:10Pobrano: 470 // 1.31 MB
pdfOświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
Dodano: 2016-03-15 09:34:11Pobrano: 421 // 0.19 MB
pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)
Dodano: 2017-11-02 12:55:35Pobrano: 269 // 3.55 MB
pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Dodano: 2017-11-02 12:58:21Pobrano: 194 // 2.39 MB
pdfZaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Dodano: 2017-11-02 12:59:39Pobrano: 180 // 0.19 MB
pdfWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Dodano: 2017-11-02 13:04:15Pobrano: 154 // 3.79 MB
pdfDST - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Dodano: 2018-07-17 07:55:41Pobrano: 138 // 3.67 MB
pdfFA - Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dodano: 2018-07-17 07:55:43Pobrano: 86 // 2.82 MB
pdfOświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń
Dodano: 2018-07-17 07:55:46Pobrano: 85 // 0.19 MB
pdfSR - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Dodano: 2018-07-17 07:55:49Pobrano: 96 // 1.05 MB
pdfSR - Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dodano: 2018-07-17 07:55:53Pobrano: 111 // 2.15 MB
pdfSR - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Dodano: 2018-07-17 07:55:57Pobrano: 101 // 5.59 MB
pdfSW - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na ktory ustalane jest prawo do swiadczenia wychowawczego
Dodano: 2018-07-17 07:56:01Pobrano: 81 // 1.07 MB
pdfSW - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Dodano: 2018-07-17 07:56:05Pobrano: 90 // 3.59 MB