ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zadania, ogłoszenia i informacje

Najważniejsze zadania realizowane przez Ośrodek :
  1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 
  2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków osobom potrzebującym pomocy.
  3. Kierowanie do DPS.
  4. Praca socjalna z osobami potrzebującymi wsparcia.
  5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.
  6. Punkt opieki nad chorym w domu.

Ogłoszenia, informacje:
  1. Realizacja projektu współfinansowanego z EFS „Program aktywizacji zawodowej „ POKL.07.01.01.
  2. Realizacja Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.