ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zadania, ogłoszenia i informacje

Najważniejsze zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświatowy

  1. Obsługa ekonomiczno-administracyjna i finansowo-księgowa samorządowych szkół  podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli.
  2. Obsługa stypendiów socjalnych  i zasiłków szkolnych dla uczniów i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec. 
  3. Obsługa stypendiów w ramach „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec”. 
  4. Organizowanie dowozu uczniów do szkół
  5. Obsługa  Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli.
  6. Obsługa dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Ogłoszenia, informacje
  1. Realizacja projektu współfinansowanego z EFS „ Uwierz w siebie! Na wiele Cię stać”.
  2. Realizacja projektu współfinansowanego z EFS „ Gimnazjum równych szans”.