ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

GOSPODARKA MIENIEM

INFORMACJA O GOSPODARCE MIENIEM KOMUNALNYM W 2006R
 2006.11.16
stan na dzień 31 października 2006

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Sprzedaż działki gminnej nrnr 3216/3 o pow. 474 m2  położonej w Czarnym Dunajcu
    - /Mitoraj/                                                  - An 1061/2006  -   4.543,00 PLN

2. Sprzedaż działek gminnych nrnr 3216/1 i 3216/2 o łącznej pow. 897 m2 położonych
    w Czarnym Dunajcu /Mitoraj/                  - An 1228/2006  -    8.624,00 PLN

3. Sprzedaż działki gminnej nr 123/8 o pow. 2854 m2 położonej w Czarnym Dunajcu
    - /PPDM/                                                   - An 1686/2006  -  83.800,00 PLN 

4. Sprzedaż mieszkania nr 7 w budynku wielorodzinnym w Czarnym Dunajcu przy ul. 
    Kamieniec Górny 107 oraz udział 153/1000 części w działce 3358/10  /Lach/
                                                                       - An 2362/2006  -  26.328,00 PLN

5. Sprzedaż działek gminnych nrnr 3204/23,3204/24,3204/25 i 3204/81 o łącznej
    powierzchni 671 m2 położonych w Czarnym Dunajcu  /Kowalczyk/
                                                                       - An 5105/2006  -    3.740,00 PLN

6. Sprzedaż działki gminnej nr 7642/7 o pow. 20 m2 położonej w Podczerwonem 
    - /Klepaccy/                                               - An 5098/2006   -       641,00 PLN

7. Sprzedaż działki gminnej zabudowanej nr 1914/13 o pow. 634 m2 położonej w
    Czarnym Dunajcu  /Stopka/                      - An 5112/2006   -   38.125,00 PLN  brutto

8. Darowizna działki gminnej nr 398/3 o pow. 213 m2  położonej w Czarnym Dunajcu
    na rzecz Skarbu Państwa - RZGW           - An 5947/2006   

9. Przekazanie w trwały zarząd dz.ew.3469 o pow. 818 m2 położonej w Czarnym
    Dunajcu - „Dworek" przy ul. Kolejowej - na rzecz Centrum Kultury i Promocji
    Gminy Czarny Dunajec  - Dec. RG 6013-14/2006 -   wartość gruntu:  28.630,00 PLN 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Zakup dz.ew.6037/3 o pow. 215 m2  położonej w Chochołowie pod drogą
    do Dzianisza  /Tokarski/                         - An 6739/2005   -    3.000,00 PLN

 ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:           
1. Ciche  - An.1238/2006  - zamieniono działki gminne nrnr 6805/6, 6817/6, 6813/6 i
    6827/14 o łącznej powierzchni 976 m2  za dz.ew.6785/13 o pow. 926 m2 /Mulica/ -bd.

2. Odrowąż - An 4409/2006 - zamieniono działkę gminną nr 1226/4 o pow. 155 m2 za
    dz.ew.1227/21 o pow. 90 m2  -  /Kozera/ bez dopłat.

3. Podczerwone - An 5446/2006 - zamieniono działkę gminną nr 6350/210 o pow. 
    149 m2  za działki nrnr 6367/1 i 6375/1 o łącznej powierzchni 350 m2 - /Fudala/ - bd.

Razem:  

Zbycie gruntu /sprzedaż, darowizna/:                                                        - 0.5763 ha*
Nabycie gruntu /zakup/                                                                            +0.0215 ha
Zamiana gruntu - bilans:                                                                          +0.0086 ha

                                                                                 -----------------------------------------

                                                                                     Ogółem:            - 0.5462 ha

* nie wliczono gruntu przekazanego w trwały zarząd