ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

SPRAWOZDANIE

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA 2006 ROK
 2007.03.06


w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN PO ZMIANACH

WYKONANIE

A. DOCHODY

38.217.392

38.510.359

B. WYDATKI (B1 + B2)

40.281.223

39.489.895

B1. Wydatki bieżące

32.382.874

31.638.141

B2. Wydatki majątkowe

7.898.349

7.851.754

3. NADWYŻKA /DEFICYT

-2.063.831

-979.535

PLANOWANY DEFICYT ROCZNY 2.063.831 złotych

WYNIK ZA ROK 2006 - deficyt 979.535 złotych

PRZYCHODY

3.047.007

2.500.000

I. Kredyty 

2.500.000

2.500.000

II. Wolne środki

547.007

-

ROZCHODY

983.176

983.176

1. Spłaty kredytów i pożyczek

842.000

842.000

2. Udzielone pożyczki

141.176

141.176ZADŁUŻENIE GMINY4.843.920

w tym: pożyczki i kredyty 4.840.035

zobowiązania wymagalne3.885
DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
125.956125.956
Samorząd Województwa Małopolskiego

(gmina była inwestorem - wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chochołowie)

125.956

125.956
DOTACJE UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
771.600762.589

Gminy (Miasta Nowy Targ i Zakopane)

Przedszkola 


16.000


15.229

Powiat nowotarski - (drogi powiatowe)

606.600

598.556

Gmina Poronin - środki dla szkoły Nowe Bystre2.0002.000

Gmina Nowy Targ - środki na remont na cmentarzu w Rogoźniku 5.0005.000

Samorząd województwa - środki na wykonanie chodnika w Czarnym Dunajcu142.000141.804WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI--

GMINA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI