ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

III KWARTAŁ

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA OKRES III KWARTAŁU 2006 ROKU
 2006.10.31

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN PO ZMIANACH
WYKONANIE

A. DOCHODY

36.397.334

28.676.989,33

B. WYDATKI (B1 + B2)

38 961.165

25.057.734,05

B1. Wydatki bieżące

30 727.964 

22.329.540,41

B2. Wydatki majątkowe

8 233.201

2.728.193,64

3. NADWYŻKA /DEFICYT

- 2 563 831

3.619.255,28

PLANOWANY DEFICYT ROCZNY - 2 563.831 złotych

WYNIK ZA III KWARTAŁ 2006R NADWYŻKA 3 619.255,28 złotych PRZYCHODY

3 547 007

1.047 007

I. Kredyty 

3 000 000

500.000

II. Wolne środki 

547 007

547 007

ROZCHODY

983 176

526.882

I. Spłaty kredytów i pożyczek 

983 176

526.882ZADŁUŻENIE GMINY3 296.328,55

W tym: pożyczki i kredyty 3 296.328,55

zobowiązania wymagalne 0