ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

II KWARTAŁ

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA OKRES II KWARTAŁU 2006 ROKU
 2006.08.02

w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN PO ZMIANACH
WYKONANIE

A. DOCHODY

35 932 985

20 105 253,97

B. WYDATKI (B1 + B2)

38 496 816

16 029 065,24

B1. Wydatki bieżące

30 432 696 

15 318 648,32

B2. Wydatki majątkowe

8 064 120

710 416,92

3. NADWYŻKA /DEFICYT

- 2 563 831

4 076 188,73

PLANOWANY DEFICYT ROCZNY - 2 067 945 złotych

WYNIK ZA I KWARTAŁ 2006R NADWYŻKA 3 879 596 złotych 


PRZYCHODY

3 547 007

1.047 007

I. Kredyty 

3 000 000

500.000

II. Wolne środki 

547 007

547 007

ROZCHODY

983 176

491 588

I. Spłaty kredytów i pożyczek 

983 176

491 588ZADŁUŻENIE GMINY3 331 945,34

W tym: pożyczki i kredyty 3 331 622,55

zobowiązania wymagalne 322,79