ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

I KWARTAŁ

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA OKRES I KWARTAŁU 2006 ROKU
 2006.06.25

w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN PO ZMIANACH

WYKONANIE

A. DOCHODY

34 118 795

11 317 354

B. WYDATKI (B1 + B2)

36 186 740

7 437 758

B1. Wydatki bieżące

28 964 140

7 337 741

B2. Wydatki majątkowe

7 222 600

100.017

3. NADWYŻKA /DEFICYT

- 2 067 945

+ 3 879 596


PLANOWANY DEFICYT ROCZNY - 2 067 945 złotych
WYNIK ZA I KWARTAŁ 2006R NADWYŻKA 3 879 596 złotych 


PRZYCHODY

3 051 121

547 007

I. Kredyty 

3 000 000

-

II. Wolne środki 

51 121

547 007

ROZCHODY

983 176

35 294

I. Spłaty kredytów i pożyczek 

983 176

35 294ZADŁUŻENIE GMINY3 287 917

W tym: pożyczki i kredyty 3 287 917

zobowiązania wymagalne -