ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

GOSPODARKA MIENIEM

INFORMACJA O GOSPODARCE MIENIEM KOMUNALNYM W 2005R
 2006.07.11
stan na dzień 15 listopada 2005

 

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Sprzedaż działki gminnej 3035/36 - 602m2  -  11.750,00 PLN     An.8789/2004
     /Halina Staszek/ Czarny Dunajec 
2. Darowizna na rzecz Województwa Małopolskiego działek 400/32 i 400/34 o łącznej 
    pow. 2101m2  - 110.000,00 PLN -  An.2616/2004  - Czarny Dunajec

 NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:
1. Przyjęcie darowizny działek 6818 i 6817/3 o łącznej pow. 945m2  położonych w Cichem pod Szkołe Podstawową I   - An 3097/2005   -   20.000,00 PLN
2. Nabycie nakładów w „Dworku" Czarny Dunajec        - 130.000,00 PLN                                                               

 ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:           
1. Czarny Dunajec - An.441/2005  - zamieniono działkę gminną nr 4129/2 
    o pow. 67m2 za działkę nr 4127/2 o pow. 58m2  - bez dopłat /Smółka/
2. Ciche  - An.447/2005  - zamieniono działki gminne nr 6840/1, 6841/1 i 18107/91
    o pow. 1409m2  za działki nr 6812 i 6813/3 o pow. 1053m2  - bez dopłat /Tylka/
3. Czarny Dunajec - An.3154/2005 - zamieniono działki gminne nr 3035/24 i 3035/26
    o pow. 1082m2  za działki nr 5247 i 5246 o pow. 948m2  - bez dopłat /Miśkowiec/   

 Razem:  
Zbycie gruntu:                                             0.2703 ha
Nabycie gruntu:                                           0.0945 ha
Zamiana gruntu - bilans:                              - 0.0499 ha