ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Uchwały IV Sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2011 roku


pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC na rok 2011 Nr IV/27/2011 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 stycznia 2011 roku
Dodano: 2011-02-01 14:20:00Pobrano: 856 // 0.38 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/28/2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022
Dodano: 2011-02-01 14:21:13Pobrano: 893 // 0.09 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/29/2011 w sprawie: oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu zabudowanego obiektami zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Dodano: 2011-02-01 14:22:56Pobrano: 935 // 0.09 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/30/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011
Dodano: 2011-02-01 14:24:39Pobrano: 950 // 0.18 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/31/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego
Dodano: 2011-02-01 14:26:13Pobrano: 848 // 0.09 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/32/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
Dodano: 2011-02-01 14:28:17Pobrano: 869 // 0.09 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/33/2011 w sprawie dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2011-02-01 14:31:24Pobrano: 864 // 0.09 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/34/2011 w sprawie: dzierżawy powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2011-02-01 14:32:42Pobrano: 927 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/35/2011 w sprawie: nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowej.
Dodano: 2011-02-01 14:33:44Pobrano: 902 // 0.08 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/36/2011 w sprawie: planu pracy stałych komisji Rady Gminy.
Dodano: 2011-02-01 14:35:41Pobrano: 908 // 0.11 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/37/2011 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2011-02-01 14:37:59Pobrano: 918 // 0.10 MB
pdfU C H W A Ł A Nr IV/38/2011 w sprawie: powołania przedstawicieli Gminy Czarny Dunajec do Euroregionu „TATRY”
Dodano: 2011-02-01 14:47:43Pobrano: 866 // 0.09 MB