ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dane kontaktowe

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Monika Styrczula
18 26-135-24 24
Stanowiska ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji
Insp. Józefa Gąsienica
Insp. Aleksandra Podczerwińska
Mł. Ref. Izabela Kapuściarz
Insp. Halina Michniak
Insp. Katarzyna Łowisz
18 26-135-34
18 26-135-34
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
34
34
22
22
22