ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dane teleadresowe

e-mail: gops@czarny-dunajec.pl lub ops@czarny-dunajec.pl

1. Pomoc Społeczna

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Dyrektor Rafał Wilkus

Główny księgowy
Danuta Hudyka 18 26-135-49
Podinspektor ds. rozliczeń
Pracownik socjalny sekcja świadczeń
Katarzyna Jarończyk
Bożena Domalik
18 26-135-49
18 26-135-49
Starszy pracownik socjalny Elżbieta Kidoń
18 26-135-46
Starszy pracownik socjalny Anna Siodłak tel./fax. 18 26-135-46
Starszy pracownik socjalny
Starszy pracownik socjalny
Starszy pracownik socjalny
Pracownik Socjalny
Asystent rodziny
Janusz Kęska
Maria Kolkowicz
Anna Schull
Monika Stopka
Marzena Szuba
18 26-135-48

18 26-135-47
18 26-135-47
18-26-135-48 lub
667-532-782

2. Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
PodinspektorPodinspektor
Anna Styrczula

Dominika Miętus
Joanna Rocha
Katarzyna Komperda
Łucja Słomczewska
18 26-135-46
wew. 50
18 26-135-46
wew. 53

3. Program Rodzina 500+ i Dobry Start

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu
Referent

Referent


Pomoc administracyjna
Tomasz Urbański
Gabriela Mateja

Anna Bienias

Beata Lenart
18 26-135-45


18 26-135-46
wew. 51
18 26-135-46
wew. 52

4. Usługi Opiekuńcze


Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr pokoju
Opiekun w GOPS Anna Pondel 18 26-135-46 teren